logo AGBI, Eindhoven


FAQ

links

contact>>          A.G.B.I.:

   Is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geluid.

   Helpt bedrijven (klein en groot), overheden en particulieren.

   Bij onder meer vergunningverlening, onderzoek, handhaving en klachten.   De activiteiten richten zich in principe op het gebied van geluid in de meest brede zin.

   Of het nu gaat om industrielawaai, horeca, ARBO of trillingen. >>

Op alle correspondentie en werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierin wordt onder meer verwezen naar het van toepassing zijn van de "regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau", de RVOI-2001. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegestuurd. Inschrijvingsnummer A G B I : 170 98307 (Kamer van Koophandel Eindhoven)

november 2012 , website@agbi.nl