wie

wat

waarom

hoe

FAQ

links

contact>>Hoe zorg ik dat een luchtbehandelingsinstallatie voldoet aan de wensen van de gebruiker?

AGBI komt in de praktijk geregeld forse problemen tegen met geluid ten gevolge van installaties. Nu kun je problemen nooit helemaal uitsluiten, maar de meeste zijn in principe vermijdbaar. Er zijn een aantal eenvoudige aandachtspunten waarmee je de kans op problemen (geluidklachten) aanzienlijk kunt verkleinen. In 10 stappen:

1)   Stel als opdrachtgever altijd aanvullende geluid- en debieteisen. Het bouwbesluit geeft uitsluitend minimale eisen. Klachten en problemen zijn dan nog steeds mogelijk. Hogere eisen zijn dan ook geen luxe. Let ook op de duidelijkheid van de eisen (toetsingswaarden, meetmethode en instellingen/bedrijfstoestand/randvoorwaarden), en laat deze controleren door een akoestisch adviseur. En een eenvoudige (aanvullende) normstelling aan het bestek toevoegen betekent ook dat je sneller en meer (en goedkoper) kunt toetsen bij oplevering;

2)   Zorg dat iedereen (installateur, architect, aannemer) doordrongen is van het feit dat je niet zomaar voldoet aan de geluideisen. Een architect moet ook enkele meters ruimte inplannen voor een goed gedimensioneerde geluiddemper (zowel bij toe- als afvoer) direct bij de luchtbehandelingskast. En een installateur zal toch zeker "iets" moeten rekenen aan het systeem;

3)   Betrek de installateur zo vroeg mogelijk bij het ontwerpproces, zodat de architect op tijd weet waar hij rekening mee moet houden. Een architect moet ook voldoende (extra) ruimte inplannen voor een kanalensysteem. Laat de installateur een schets maken met daarop ook de afmetingen van de kanalen;

4)   Overleg met een akoestisch adviseur die verstand heeft van installatietechniek. Die kan vrij snel 80% van de mogelijke knelpunten op een tekening aanwijzen. Zonder te overdrijven kan ik melden dat dit waarschijnlijk de beste investering is die je in een luchtbehandelingsinstallatie kunt doen;

5)   Laat de installateur een goede tekening maken. Het is verstandig om de akoestisch adviseur hierna even opnieuw naar de tekeningen te laten kijken. En soms moet samen naar oplossingen worden gezocht voor hardnekkige problemen;

6)   Indien gewenst: doorrekenen van de installatie door de akoestisch adviseur. Dat vergt wat meer tijd, en is zeker niet zaligmakend. Maar de rekenmodellen geven wel een leuk beeld van sommige knelpunten in een systeem. Maar let op: de kwaliteit van de montage heeft zeker invloed, en soms zelfs heel erg veel invloed, op het uiteindelijke geluidniveau in de diverse ruimtes;

7)   Laat de installateur een definitieve, complete tekening maken, en zorg dat duidelijk is waar deze tekening af wijkt van de eerdere versies;

8)   Zorg dat de werkelijkheid zo weinig mogelijk af wijkt van de tekening. Geregeld controle op de bouw is raadzaam, waar nodig samen met een akoestisch adviseur. Zo kunnen achtergebleven probleempunten wellicht nog op tijd naar boven komen en opgelost worden;

9)   Werk netjes! Bij geluid zit 't 'm vaak in de details;

10)  En tot slot: zorg voor voldoende onderhoud. Vervuiling van filters en kanalen zorgt voor extra drukverlies en kan leiden tot minder ventilatie en/of meer (of ander) geluid in de ruimtes.   Frisse Scholen?

   En toch klopt het niet!

Vragen / opmerkingen?