wie

wat

waarom

hoeFAQ

links

contact

>>Frisse scholen

"Frisse scholen" gaat o.a. over ventilatie in het onderwijs. Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat leerprestaties onder meer afhankelijk zijn van de CO2-concentratie in een ruimte, en dus ook van de mate waarin wordt geventileerd.

In veel leslokalen is het binnenklimaat voor wat betreft de ventilatie en geluid een probleem. En dat geldt zeker niet alleen voor de oudere lokalen, ook bij nieuwbouw is het is eerder toeval dan een vanzelfsprekendheid dat de luchtbehandelingsinstallatie voldoet aan alle door de opdrachtgever gewenste prestaties. En dat is niet nodig!

Het is niet zo dat door te verwijzen naar bijvoorbeeld een Bouwbesluit of een categorie uit het Programma van Eisen Frisse Scholen, de prestaties voldoende worden vastgelegd om te gebruiken als toetsingskader voor een nieuwe gebouw of voor renovatie. Het duidelijk en gedetailleerd vastleggen van de diverse keuzes is als eerste belangrijk om achteraf teleurstelling te voorkomen.

Verder zit er een groot spanningsveld tussen extra ventilatie (en daarmee het verlagen van de CO2-concentratie) en minder geluid. Door een slecht ontwerp (of een slechte uitvoering) moet een luchtbehandelingskast soms teveel vermogen leveren, wat meer geluid en energieverbruik oplevert. Belangrijk is dat alle partijen op tijd en voldoende worden betrokken bij het ontwerp. Daar wordt tenslotte voor het grootste deel de kwaliteit (prestaties) van de installatie bepaald. Achteraf wijzigingen aanbrengen aan installaties is doorgaans erg kostbaar.

   Moeilijk? Nee hoor!

De meeste problemen op het gebied van geluid van installaties zijn terug te leiden op "ontwerpfouten". Maar let op: de kwaliteit van de montage heeft zeker ook invloed, en soms zelfs heel erg veel invloed, op het uiteindelijke geluidniveau in de diverse ruimtes.

Vragen / opmerkingen?